Fast as a Tiger

TEKNISKA DATA

”snabb, stark och hållbara ”är nyckelord tulhde Tiger stapel föranen

tillhör Tiger stapel föraren”

TEKNISKA DATA

Motor:Honda GX35, fyrtakts, 1,3 HK
Smörjning:Oljepump, EP 0
Vikt:+/- 18 kg
Slagantal:1850 slag/min
Slagkraft:Pneumatisk, dubbelhärdad
Maxdiameter:Standard 80 mm, med tillbehör 100 mm
Slaghammare:Pneumatisk, dubbelhärdad
Handhavande:Inbyggd kontakt på gasreglaget (ON/OFF), handtagsdämpning, kort startslag
Förbrukning:0,71 l/h vid 7 000 v/min
Kravuppfyllelse:CE-märkt
Utsläpp:Uppfyller alla tillämpliga europeiska krav
Skyddsutrustning:Hörselkåpor > 100 dB, handskar, skyddsglasögon
Garanti:1 år